Bodemdecontaminatie

DEMO J.V. heeft een goedkeuring voor opgraving en beveiligde evacuatie van vervuilde grond naar verschillende afvalverwerkingsfilialen. DEMO J.V. neemt eveneens de gezonde grondvulling op zich. Doel : meerwaarde van een zone door de bescherming van ecosystemen.

Voor het geheel van haar opdrachten en in het bijzonder voor de bodemsanering, werkt DEMO J.V. uitsluitend op een verantwoorde manier met het naleven van de verschillende normen op gebied van milieu en veiligheid. Bovendien,
DEMO J.V. verzekert anderzijds een rigoureuze administratieve contrôle met betrekking tot de traceerbaarheid van het afval alsook de uitgifte
van certificaten.

Pin It on Pinterest